europäische

Landgüterinitiative

  • MAUER
  • MENSCH
  • LANDSCHAFT

Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas projekts

Aizdzires Muiža

  • SATIKŠANĀS
  • ZINĀŠANAS
  • PIEDZĪVOJUMS

Caur pagātni uz rītdienu -
2017.gada sezonas uzsākšana!

Piedalies!

Ēkas un teritorija šodien

Šobrīd muižas teritorija sastāv no 35 ha. Apmēram puse no teritorijas ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas iepriekšējos gados tika iznomāta apkārtnē esošajām zemnieku saimniecībām un izmantota ganībām. Atlikušajā teritorijā atrodas vairākas muižai piederošas ēkas jeb tas, kas no tām palicis pāri, muižas parks, dīķis, nedaudz neapstrādātas zemes, kā arī daži mazāki tuvējo iedzīvotāju sakņu dārzi.

Kungu māja ir arhitektūras kompleksa svarīgākā ēka. Tā tika uzcelta 18. un 19. gadsimtu mijā. Ņemot vērā kopējos apstākļus, ārējo sienu mūri un pārējās nesošās konstrukcijas ir saglabājušās relatīvi labā stāvoklī. Tomēr daļa jumta kopņu un otrā stāva grīdas baļķu ir bojāti gadiem ilgušā mitruma iedarbības dēļ. Ēkas iekštelpas pēc pēdējo iedzīvotāju izvākšanās dažu gadu laikā tika pilnīgi izlaupītas un izpostītas.

Citi ievērības cienīgi objekti esošajā teritorijā:

Kādreizējā kalpu māja

Šķūnis

Bijušais zirgu stallis

Drupas no bijušās govju fermas

Drupas no bijušās cūku fermas – vēl redzamas sākotnējās logu un durvju ailes

«Herkulesa pīlāri» – ķieģelī iemūrēti laukakmeņu rombi. Ar savu šarmu, bet diemžēl jau ievērojami cietuši

Kādas ēkas segments

Drupas no bijušā pagraba un pieliekamā kambara

Iedzīvotāju ierīkota pirts- maza, bet efektīva...

Aka. Tā kalpo iedzīvotājiem kā dzeramā ūdens avots

Drupas no kādas mazas palīgēkas

Muižas dīķis. Tas stiepjas no parka līdz pat otrpus kungu mājai

Dzīvojamā māja Zilgmes. Priekšplānā muižas dīķis, fonā pa kreisi šķūnis

Muižas parkā nomaļus augošs skuju koks

Dabas parka „Abavas senleja“ robeža tieši blakus muižas īpašumam

uz augšu